Αναγνώστες

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

                                                     Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
Εκτύπωση E-mailΜε την μέθοδο της κρυοσυντήρησης διατηρούνται, για χρονικό διάστημα συνήθως 5 χρόνων, τα επί πλέον έμβρυα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στην εμβρυομεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, εάν αποτύχει η προσπάθεια εξωσωματικής που έγινε με τα φρέσκα έμβρυα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα κρυοσυντηρημένα, αφού πρώτα αποψυχθούν. Στην περίπτωση που επιτευχθεί εγκυμοσύνη από την πρώτη φορά, τα έμβρυα που καταψύχονται, φυλάσσονται έως ότου το ζευγάρι αποφασίσει να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου ίδια με των περιπτώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί φρέσκα έμβρυα, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι η μέθοδος της κρυοσυντήρησης είναι ασφαλής και δεν επηρεάζει την ποιότητα των εμβρύων. Η προστασία επιτυγχάνεται με προσθήκη κρυοπροστατευτικών που εμποδίζουν την δημιουργία αλάτων και κρυστάλλων κατά τη διαδικασία της κατάψυξης, στοιχεία τα οποία θα ήταν δυνατόν να βλάψουν τα εμβρυϊκά κύτταρα. Τα έμβρυα που θα κρυοσυντηρηθούν αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο. Η διαδικασία της κατάψυξης των εμβρύων διαρκεί μερικές ώρες και ελέγχεται με ειδικό εξοπλισμό, ενώ η διαδικασία της απόψυξης διαρκεί 30 - 45 λεπτά. Έμβρυα που βρίσκονται στην κρυοσυντήρηση για 13 χρόνια έχουν αποψυχθεί με επιτυχία, ενώ έχουν επιτευχθεί κλινικές κυήσεις με κρυοσυντηρημένα για 9 χρόνια έμβρυα. Ο συνήθης χρόνος κρυοσυντήρησης με επιτυχή εγκυμοσύνη είναι τα 5 χρόνια. Έμβρυα που καταψύχονται στο στάδιο των προπυρήνων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από τα έμβρυα με μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων. Τα ποσοστά εγκυμοσύνης επηρεάζονται γενικά από σύνθετους παράγοντες. Η ηλικία δεν φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στα κατεψυγμένα έμβρυα, αλλά οι μεγαλύτερες γυναίκες που αποφασίζουν να κρυοσυντηρήσουν τα έμβρυά τους είναι μάλλον λίγες λόγω του μικρού αριθμού των ωαρίων που παράγουν.

Τα έμβρυα του σταδίου των βλαστοκύστεων (που συνεχίζουν δηλαδή να αναπτύσσονται για 5 περίπου ημέρες), αποτελούν μία ιδιαίτερη περίπτωση. Τα έμβρυα αυτού του σταδίου είναι αρκετά μεγαλύτερα και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να κρυοσυντηρηθούν χωρίς να υποστούν βλάβη. Νέες τεχνικές κρυοσυντήρησης βλαστοκύστεων δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης επιβίωσής, με σημαντικά ποσοστά κυήσεων. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά που προκύπτουν από κατεψυγμένα έμβρυα είναι υγιή και φυσιολογικά. Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα, αφού έδειξαν ότι δεν υπάρχουν περισσότερες διαταραχές ανάπτυξης ή συγγενείς ανωμαλίες στα παιδιά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένα έμβρυα, συγκριτικά με τα παιδιά που προέρχονται από φυσιολογική σύλληψη.

Τέλος, η μέθοδος της κρυοσυντήρησης εμβρύων, επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση του συνδρόμου της υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS). Πρόκειται για μία σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης η οποία συμβαίνει κατά την ωχρινική φάση ή στην αρχή της εγκυμοσύνης, η οποία, εάν επιτευχθεί προκαλεί επιδείνωση του συνδρόμου και διαρκεί περισσότερο. Η κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων σε έναν κύκλο θεραπείας για εξωσωματική γονιμοποίηση με πιθανότητα συνδρόμου υπερδιέγερσης δίνει την δυνατότητα αποφυγής μιας πιθανής εγκυμοσύνης η οποία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Συμπερασματικά, η κρυοσυντήρηση εμβρύων προσθέτει μία σημαντική παράμετρο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διευρύνοντας την πιθανότητα εγκυμοσύνης, όταν αποτυγχάνουν οι κύκλοι με φρέσκα έμβρυα ή όταν τα ζευγάρια επιθυμούν κι άλλα παιδιά μετά από μία επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου